بخندید و از دارویی به نام خنده غافل نشوید 

 

پژوهشگران تاکید می کنند که خنده مانند دارویی برای تمام نقاط بدن عمل می کند . اگر امروز خندیده اید بدانید که کار خوبی انجام داده اید ، چون اکثر مردم زندگی را زیادی جدی می گیرند ، اما کسانی که می خندند سالم تر هستند ، چون خندیدن کمک میکند از استرس رهایی یابید .
اگر چه خندیدن در ابتدا باعث افزایش ضربان قلب می شود ، اما بزودی به میزان قابل توجهی قلب آرام می شود و در نتیجه فشار خون کاهش می یابد .
به گفته روانشناسان ، خندیدن باعث آرامش ماهیچه های اسکلتی و نگهدارنده می شود و در نتیجه گردش خون را در ماهیچه ها بهبود می بخشد . خندیدن همچنین هورمون استرس را از بین می برد و باعث ترشح هورمون هایی می شود که با شادی در ارتباط هستند