1- آیا خرید پستی و تحویل مبلغ در محل وجود دارد ؟

خیر . تمام سایت هایی که دارای نماد اعتماد میباشند بعلت شفافیت خرید و فروش محصولات خود و ایجاد اطمینان خاطر برای خریدار باید تمام مراحل خرید همراه با نام ،نشانی کد پستی و رسید مبلغ واریزی در سیستم ثبت گردد لذا باید قبل از ارسال تمام مراحل خرید کامل گردیده باشد

متن سوالات کداول در این جا قرار می گیرد.